Kdo se nenabifluje padesát otázek a nevyplní aspoň dvacet vzorových testů z Cermatu, je ztracen. Rupne u maturity a může zapomenout nejen na vysokou školu, ale také třeba na práci u policie, kde je tato zkouška vyžadována. Takto straší čeští rodiče své potomky už od roku 2011, kdy byla státní maturita zavedena.

Martin Komárek.
Zálohovat či nezálohovat?

Většina odborné veřejnosti přitom ví, že tento přístup k ověřování středoškolských vědomostí a požadovaných kompetencí je chybný. O budoucnosti čerstvě dospělého člověka nemá rozhodovat jeden test, sloh nebo otázka.

O tom je přesvědčen i ministr školství Petr Gazdík, který se minulý rok podílel na práci think-tanku Vzdělávání 21. Nyní tak těžko může přijít s jiným než pozitivním náhledem na jeho návrh, který dělí maturity na profesní a studijní. Zkoušky by měly daleko víc prověřit předpoklady pro zvolené povolání či studijní obor než nadrcená fakta, data a vzorce. Proto by studium mělo být završeno absolventskou nebo maturitní prací a její obhajobou.

Kateřina Perknerová
Neumíme, nebo nechceme?

Než zazní jásot nad správným krokem, je třeba říci, že zdaleka není hotovo. Na odvážný krok, který zruší učňovské maturitní obory jako nesystémový prvek, se teprve čeká.