Měli by být solidární s lidmi

ANO Koronavirová krize těžce postihne hospodářství. V prvním pololetí klesl hrubý domácí produkt o víc než o deset procent. Některá odvětví jsou na pokraji přežití, zejména hotelnictví, lázeňství a letecká doprava. Mnoho lidí bude muset zavřít své firmy. Zaměstnanci přijdou o práci. Příjmy většiny společnosti se podstatně sníží.

NE Vláda nesnižuje platy státním zaměstnancům. Rozdává pomoc těm, kteří byli postiženi krizí ve formě jednorázových dotací,
garantovaných půjček či dokonce speciálních programů. Snížení platů ústavních činitelů by bylo na místě pouze tehdy, kdyby se propadly mzdy ve státní sféře, ze kterých se příjem politiků vypočítává. To se neděje a pravděpodobně ani dít nebude.

Černá a bílá
ČERNÁ A BÍLÁ: Měl jít do karantény i Andrej Babiš?

Každá ušetřená koruna je dobrá

ANO Státní rozpočet skončí letos neuvěřitelným půl biliónovým schodkem. Propady se dají očekávat i v příštích letech. Ekonomové varují, že se zadlužujeme příliš. Podle některých by se země mohla vydat řeckou cestou, to jest přímo ke státnímu bankrotu. Je pochopitelné, že stát utrácí na překonání následků nebývalé krize. Ve všem ostatním by však měl úzkostlivě šetřit.

NE Snížení či zmražení platů politiků, případně soudců a státních zástupců přinese úspory maximálně v jednotlivých miliónech korun. To je částka z hlediska rozpočtu zanedbatelná. Rozhodně nestojí za populistické diskuse, jimž se budou poslanci věnovat, místo aby se věnovali hledání způsobů, jak překonat krizi.

Zaslouží si penzisté pět tisíc "rouškovného"?
ČERNÁ A BÍLÁ: Zaslouží si penzisté pět tisíc "rouškovného"?

Platy politiků jsou příliš vysoké

ANO Poslední dobou se příjmy politiků každoročně zvyšovaly. Nyní bere řadový poslanec přes devadesát tisíc, ministr přes sto sedmdesát tisíc a prezident přes tři sta tisíc. Do toho nejsou započítány další příplatky a nepeněžní výhody. Vzhledem k průměrné
mzdě a vzhledem k výkonům vlády a parlamentu jsou to nepřiměřeně vysoké platy. Nyní přichází vhodná příležitost k nápravě.

NE Platy politiků jsou přiměřené. Odpovídají důležitosti a odpovědnosti jejich práce. Při jejich výpočtu nelze hledět na to, že někteří zvolení zástupci lidu si je nezaslouží. V evropském měřítku patří k obvyklým. Vezmeme-li v potaz průměrnou mzdu, tak ve srovnání s ní berou slovenský či německý poslanec prakticky totéž co český.

Má smysl ještě nosit roušky?
ČERNÁ A BÍLÁ: Má smysl ještě nosit roušky?

Nezvládli to, ať nesou odpovědnost

ANO Vedení země pracovalo špatně, zaslouží si tedy potrestání. Proč? Na jaře, kdy covid udeřil poprvé, přijala vláda přehnaná opatření, což vedlo k nevídanému poklesu ekonomiky. Naopak přes léto byly uvolněny bezdůvodně všechny příkazy a zákazy. Kvůli tomu se nyní nákaza šíří bez kontroly. Navíc je nedostatek testovacích míst.

NE Koronavirová pandemie je událost, na kterou nebyl nikdo připraven. Zdejší politici museli reagovat na naprosto nečekaný vývoj. Jejich počínání bude možno zhodnotit až s odstupem času. Navíc není možné platit ústavní činitele podle výkonu. Neexistuje totiž žádné „vedení“ nad nimi, které by umělo posoudit, zda si vedou dobře nebo hůř.