KDE: Maršíkov

Zdejší kostel zasvěcený Archandělu Michaelu je považován za nejstarší lidovou dřevěnou stavbu severní Moravy. Stavba je datována rokem 1609, ale z části ji můžeme považovat ještě za starší, tedy co se týče materiálu. Ke konstrukci byl totiž použit i materiál z blízkých Velkých Losin, kde tehdy stavěli nový, již zděný kostel, místo původního dřevěného.