KDE: Oskava

Hrad se skládal z Předhradí a vlastního hradu mezi dvěma skalními bloky. Z hradu se do dnešní doby dochovaly nepatrné zbytky hradeb a hradní brány, část základového zdiva bašty na západní skále a příkop. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.