KDE: Bludov

To nese pojmenování U Červeného kříže. Důvod proč, je vcelku patrný. U žluté výstupové značky stojí dřevěný kříž s malbou Krista na plechové podložce. Zelenou barvu má pak samotný dřevěný kříž. Tento kříž je zde od nepaměti, tedy údajně minimálně od roku 1804.