„Poptávka po vybavení klubu hudebními nástroji ze strany seniorů byla dlouhodobá. Díky úspěchu Jeseníku v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2023 jim město tento sen mohlo splnit,“ uvedl vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jiří Kovalčík s tím, že senioři dostali elektrický klavír, dvě sady orfových nástrojů, mikrofon a zvukařský mixážní pult.

V klubu se pravidelně schází například pěvecký soubor JESEN, pořádají se zde taneční odpoledne a také bývalé učitelky ZUŠ Jeseník, které jsou členkami klubu, mají chuť si občas zahrát na piano.

Podzimní zábavné putování Veselé školky v Šumperku.
Veselá školka rozzářila listopadový podzimní večer v Šumperku

„Je to bezvadné. Určitě to zvedne úroveň naší činnosti. Nástroje využijeme ve sboru, ale i při jiných příležitostech. Zveme si za námi naše i zahraniční instrumentalisty a hudebníky, a když za námi kdokoliv přijel, nástroje si musel vozit, takže klavír se opravdu hodí,“ ocenila za seniory Alena Trunečková, podle níž bude mít nové vybavení pozitivní vliv také na pořádání besed, přednášek a dalších akcí klubů, které nyní mohou být pokaždé ozvučeny.

„Máme přes padesát členů a ne všichni už dobře slyší, někdo má naslouchátko, takže určitě i pro ně to teď bude lepší,“ doplnila.

Lampičková stezka v Mateřské škole Pohádka, Šumperk.
Lampičková stezka v Mateřské škole Pohádka v Šumperku byla plná strašidel

Pořízení nástrojů v hodnotě zhruba 60 tisíc Kč bylo hrazeno z národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2023, v němž město Jeseník získalo 471 tisíc Kč na prorodinné a proseniorské aktivity.

Aktivní senioři v Jeseníku.Aktivní senioři v Jeseníku.Zdroj: Markéta Kaniová, se souhlasem

Konkrétně už z dotace financovalo například dovybavení Rodinného koutku na IPOSe, akce Dny seniorů nebo Den pro pěstounství.

Více informací o klubu seniorů na: https://www.cssjes.cz/pro-seniory-mesta/aktivity-pro-seniory/kluby-senioru

CITACE
Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník
„Poptávka po vybavení klubu hudebními nástroji ze strany seniorů byla dlouhodobá. Díky úspěchu Jeseníku v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2023 jim město tento sen mohlo splnit.“

Alena Trunečková, členka klubu seniorů
„Je to bezvadné. Určitě to zvedne úroveň naší činnosti. Nástroje využijeme ve sboru, ale i při jiných příležitostech. Zveme si za námi naše i zahraniční instrumentalisty a hudebníky, a když za námi kdokoliv přijel, nástroje si musel vozit, takže klavír se opravdu hodí.“
„Máme přes padesát členů a ne všichni už dobře slyší, někdo má naslouchátko, takže určitě i pro ně to teď bude lepší.“