Malí čarodějníci se na zahradu místní sokolovny začali slétat již od 16 hod. Letos jich přiletělo zase víc než vloni a nápaditá přestrojení vyvolávala obdiv přihlížejících.

Každé dítě v kostýmu opět obdrželo vkusnou připínací placičku k „Oprávnění čarovat“. Pro děti i pro dospělé byl připraven program s mnoha zábavnými soutěžemi.

Na určených stanovištích si děti tvořily různé předměty spojené právě s tímto dnem. Pod dozorem zkušených čarodějnic vařily kouzelný lektvar, který splnil každé přání.

A aby byl nápoj opravdu kouzelný, musely po nejzkušenější čarodějnici Uršule opakovat zaříkávadlo.

Před zapálením ohně si děti zatancovaly i několik tanečků vedených čarodějnickou lektorkou. Estrádní soubor znovu předvedl svůj loňský, velmi úspěšný čarodějnický tanec.

Akce vyvrcholila zapálením vatry a upálením připravené, řádně vystrojené čarodějnice. Upalování bylo doprovázeno společným čarodějnickým tancem s pometly všech druhů.

K tanci a poslechu hrála od 18. hodin kapela Menhir, která akce organizátorů tradičně doprovází. Je třeba poděkovat všem organizátorům z VEŠke, z.s. a jejich pomocníkům, kteří zvládli logisticky zabezpečit zábavný program i rozmanité občerstvení.

Je to obrovská týmová práce, kde všichni, kteří byli zapojeni do příprav a realizace celé akce, jejímu zdaru věnovali nejen čas a energii, ale především chuť a hlavně srdíčko.

Každý něco dokáže, každý má nějaké schopnosti a možnosti, ale když se všichni spojí, vznikne taková hezká akce, jakou v paměti zůstane i letošní čarodějnický slet.

Dále je třeba poděkovat zaměstnancům obce, kteří připravili posezení i ohniště. V neposlední řadě patří dík i hasičské hlídce SDH Leština, která zabezpečila vše, co souviselo s otevřeným ohněm a dohlížela na zapálení i uhašení tohoto živlu.

Tým pana Jindřicha Hampla ze „Zmrzliny u pomníku“ se postaral o výborné občerstvení - čarodějnický guláš, klobásy, párek v rohlíku a oblíbené hranolky chutnaly skvěle.

Bohatou fotogalerii najdete na www.veske.cz a na facebookových stránkách VEŠke, z.s. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich vysokou účast a za skvělou atmosféru.

Těšíme se i na další setkání plná pohodové zábavy Nejbližší akce pro děti proběhne v sobotu 3. června a na oblíbenou „Pohádkovou Leštinu“ srdečně zveme!

Michal Mucha