Jsou věci & okamžiky,
ke kterým by se
člověk v dětství neuchýlil…

Ba ani ve snu neodhodlal.

Ovšem,
maratonský běh
světa

naše pevné názory,
subjektivní pohledy
i myšlenky, jež se přeskupují,
mění s námi, jak stárneme.

Duševně
i fyzicky
vyvíjíme své touhy i vnitřní potřeby.

Měnit a utvářet si své vlastní světy
je tou největší metou života,
a přestože to oceníme především my,
údělem lidského bytí
je duševní strava a chuť žít, jak je nám přáno…

Tomáš Přidal