Program pro malé návštěvníky z Hanušovic i okolí připravila obecně prospěšná společnost Jekhetane ve spolupráci s hanušovickou radnicí. Děti si mohly namalovat porcelánový hrneček, ozdobit batoh či se prohnat na koloběžce nebo dovádět ve skákacím hradu a bavily se i u dalších atrakcí. Vše pak završilo opékání špekáčků.

Hana Kubová