Žáci se na pěti stanovištích postupně dozvěděli informace o lesních škůdcích, na výukových kartách si zkusili přiřadit strom, list a plod, zopakovali si značky, se kterými se mohou setkat v lese, pohladili si srsti zvířat žijících v lese a naučili se přiřadit stopu k lesnímu zvířeti.

Lesní pedagogové vysvětlili žákům, jaké výrobky se dají vyrobit z konkrétního druhu dřeva a žáci se učili poznávat druh stromu podle kmene. Poznávání bylo doplněno řadou aktivit a zajímavých her. Na závěr mohli žáci zjistit, který strom má podobné vlastnosti jako oni sami. To vše si přečetli v keltském horoskopu podle stromokruhu.

Cílem akce byla snaha zvýšit u dnešní mládeže zájem o les, zlepšit jejich vztah k přírodě a zároveň upevnit vztahy mezi školami. Lesní pedagogika je v České republice poměrně novým jevem. Začala se zde propagovat po roce 1990. Myšlenka bližšího seznámení mládeže s prostředím lesa zábavnou a netradiční formou vznikla v 60. letech 20. století v USA a odtud se rozšířila do evropských zemí.

Speciálně vyškolený lesní pedagog má za úkol nejen poučovat, ale i přiblížit vztahy a procesy probíhající v lese zábavně a interaktivně. Za krásné dopoledne bychom chtěli poděkovat lesním pedagogům i městu Mohelnice, které nám umožnilo zorganizovat akci v rámci EVVO na svých pozemcích.

Autor: Mgr. Kristýna Hýblová Nenčevová