Horní Pomoraví se podpoře výuky cizích jazyků na základních školách v regionu věnuje už několik let. „Možná si vzpomenete na našeho sdíleného rodilého mluvčího Camerona Michaela Ramsey, který obohacoval hodiny angličtiny na našich základních školách v letech 2016–2021. Jenže finanční zdroj na takového člověka vyschl. A tak jsme rádi, že se nám podařilo dostat k nám na Zábřežsko tak šikovné dobrovolnice,“ říká Anna Bartošová.

Judy a Aška přinášely do škol během uplynulého roku angličtinu tak trochu jinak. Pro žáky prvních i druhých stupňů připravovaly mimo jiné enviromentální a multikulturní projektové dny, které v různých třídách a na různých školách proběhly celkem 34krát.

Jak takový den vypadá? Místo běžné výuky se děti celé dopoledne věnují zvolenému tématu a komunikují výhradně anglicky. Přihrách a soutěžích si na vlastní kůži ověří, zda a jak obratně by se v cizině domluvily. Aktivity jsou připravené tak, aby se děti kromě zdokonalení angličtiny dozvěděly něco nového. Třeba o třídění odpadu nebo o životě v zahraničí.

Děvčata chodila v tandemu s pedagogem také do hodin angličtiny a na několika školách proběhly v angličtině i hodiny matematiky a zeměpisu.

Skvěle se osvědčily školní kluby v družinách. Například v Hoštejně si Judy s Aškou vzaly na starost badatelský přírodovědný klub.

„Při hře a zajímavých aktivitách děti rozvíjely komunikační kompetence přirozenou cestou. Během činnosti, při které je provází mluvčí, si mnohdy ani neuvědomí, že právě používají cizí jazyk. Tam, kde slova náhodou nestačí, přichází na řadu neverbální komunikace, obrázky a jiné nástroje, díky nimž děti vyjádří vše, co právě potřebují. V tom vidím ohromný přínos,“ uzavírá vychovatelka ZŠ Hoštejn Veronika Hegarová.