„Ještě jsme si ani nesedli a a odsouzení se už ptali. Oceňuji, že odsouzení byli připravení a pokládali skutečně dobře mířené dotazy, " komentuje Schneedörfler.

Pro soudní exekutorku Blanku Březinovou to byla také zajímavá zkušenost, odsouzení se ptali třeba na to jak komunikovat s exekutorem: „V představách mnohých je nutné komunikovat 'nějak speciálně', což jsme si vysvětlili. Dále jsme se věnovali otázce, co exekutor smí/nesmí zabavit osobě ve výkonu trestu. Zájem byl i o to, jaké dluhy nezanikají v insolvenčním řízení a jak exekutor po skončení oddlužení v takovém případě pokračuje," vysvětluje Blanka Březinová s tím, že otázky se týkaly i zastavování či odkladu exekuce, horkým tématem bylo i zastavování tzv. bezvýsledných exekucí.

Leština žila pohádkovými bytostmi.
Šmoulí městečko i perníková chaloupka. Leština žila pohádkovými bytostmi

I zkušenou soudní exekutorku, ale některé otázky překvapily: „Padly dva dotazy, jak má člověk postupovat, když je sám věřitelem a jeho dlužník nehradí. Přiznám se, že jsem byla připravena spíše na dotazy z pohledu dlužníka, nikoliv věřitele, ale i tento postup jsme si vysvětlili. V jednom případě patrně pomůžeme se sepisem návrhu na nařízení exekuce."

Pro Blanku Březinovou je při podobných debatách zásadní i lidský pohled. „Lidé ve výkonu trestu nemají moc možností, na koho se obrátit, kdo by jim poskytl odbornou pomoc. Takže mezi sebou sdílí mnohé nepravdy a nepřesnosti. Byla jsem velmi mile překvapena, jak byli účastníci aktivní, bylo vidět, že je téma extrémně zajímá."

Žáci SŠT Mohelnice navštívili Vídeň
Petr Pavel navštívil Vídeň ve stejný den jako žáci SŠT Mohelnice

Debata měla takový ohlas, že se soudní exekutorka domluvila se sociálními pracovníky na další poradenské činnosti. „Jsme domluveni, že nám pošlou dokumenty, se kterými potřebují odsouzení poradit. Následně budu v nějakých intervalech do věznice dojíždět, abychom odsouzeným poskytli konkrétní a adresnou pomoc, nikoliv jen obecné rady. Ta spolupráce je na začátku, takže uvidíme, kam se posune."

Akce se konala v rámci podpory standardizovaného programu VS ČR zaměřeného na finanční gramotnost a dluhové poradenství – FGDP a spolupráce mezi Vězeňskou službou ČR a Exekutorskou komorou ČR. Do věznice se dostaly i dvě tabule s informacemi týkajících se exekucí, které budou operativně používány pro potřeby odsouzených.

Eva Rajlichová

Motomše 2023 v Hranicích.
Motomše v Hranicích: 220 motorek od nablýskaných korábů silnic až po kozí dechy