Olomoucké arcibiskupství zde vybudovalo Rudolfovu huť nazvanou podle tehdejšího arcibiskupa Rudolfa Habsburského. Byla to další z menších hutí v podhůří Jeseníků a Beskyd. Například železárny bratří Kleinů v Sobotíně vyráběly koleje pro stavbu Ferdinandovy dráhy z Prahy do Olomouce, dokončené 1845.

V roce 1835 se majitelem Vítkovických železáren stalo Vítkovické těžířstvo bankéře Salomona Mayera Rothschilda. Potřeba uhlí/koksu pro železárny podpořila také vznik černouhelných dolů, například Důl Hlubina dnes součást Dolní oblast Vítkovice.

V roce 1873 vstoupili do Vítkovic bratří Gutmannové. Podíl 51 % vlastnili Rothschildové a 49 % Gutmannové. Ředitel Paul Kupelwieser povolaný do Vítkovic v roce 1876 po krachu na Vídeňské burze zde vybudoval prosperující obří podnik s nevídaným sociálním zázemím.

Podpora Ukrajiny v Praze.
FOTO: Šumperská fotografka vyrazila podpořit Ukrajinu do Prahy

Nový ředitel měl k dispozici místní kvalitní koksovatelné uhlí, vodu z nedaleké Ostravice. Začal dovážet kvalitnější rudu ze vzdálenějších míst. Podnik přeorientoval hlavně na zbrojní výrobu. Podle jeho filosofie, že zaměstnanec podává takový výkon, jak kvalitní je jeho život mimo továrnu, buduje zde kvalitní bydlení a služby.

Desítky let před Baťovým Zlínem tak vzniká tehdy unikátní průmyslové město (statut od roku 1908) s unikátním sociálním zázemím pro jeho obyvatele.

Již v roce 1870 postaveny 3 domy Dělnických kasáren, hromadné ubytovny pro muže z vesnic. V největším domě bylo ubytováno až 270 mužů, vedle budova jídelny pro celodenní stravování až tisíce osob. V Kasárnách byly velké místnosti s postelemi a příslušenstvím včetně sprch s tekoucí vodou a splachovacích záchodů.

Opuštěná klinika, kde se lidé po amputaci končetin učili znovu chodit
GALERIE: Opuštěné domy, kde se totálně zastavil čas

V té době průkopnické domy s tekoucí vodou mohly být postaveny díky vodním nádržím na nynější kostelní věži (1880). Voda se čerpala ze studny pod věží. Katolický Kostel sv. Pavla na dnešním Mírovém nám. (pojmenovaný podle ředitele Kupelwiesera) k ní byl přistavěn v roce 1886. Za kostelem fara taktéž z režného zdiva.

V roce 1887 byl postaven podle projektu Hanse Ulricha (starosta Ostravy) luxusní Závodní hotel, dnes Kulturní památka, z režného zdiva. Hotel a restaurace a kulturní a spolkový život s ochotnickým divadlem a dodnes sídlem mužského pěveckého sboru. Okolo Rotschild Palace zatáčí tramvaj do Mariánských Hor, ta často musela zastavit při posunu vagonů na závodních vlečkách.

Vítkovická radnice dokončená v roce 1902 v tzv. vítkovické secesi s novogotickými, novorenesančními, barokními a románskými prvky. V interiéru pamětní deska, upomínající na osobnost Paula Kupelwiesera (1843–1919), někdejšího ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva od Marka Pražáka.

Několikadenní výlet v květnu 2018 umožnil poznat zejména Lvov a Oděssu.
Vzpomínky na Ukrajinu. Nádherná města plná památek a pohostinných lidí

Kolonie Westend omítnutá, místo zahrádek dnes parkoviště u domů, postavená v letech 1877-1882 spolu s úřednickými domy Anglické kolonie. Ta sahala až na dnešní Mírové náměstí. Část poškozená bombardováním. V hospodě Krčma je zachována původní dispozice se schodištěm. V zadní části vchod pro služebnictvo.

Ve Vítkovicích byla dvě kina, dnes opuštěné Jas a také bývalé sokolské kino Mír, dnes Divadlo Mír, kde hrají slavní Tři tygři se Štěpánem Kozubem. Budova postavená počátkem 30. let 20. století.

Má rodná nemocnice postavená 1853 byla první závodní nemocnice na kontinentě. Vedle stojí částečně opravený U-Haus po bombardování s nápisem z roku 1968 na zdi.

Další kolonie s názvem Štítová na ulici Tržní se zachovanými zahrádkami. Nedaleko budova bývalého nádraží, již omítnuté. Poblíž se nachází původní školka, kde v dobách vysoké úmrtnosti dětí byla zajištěna kvalitní péče a strava. Železárny provozovaly také sirotčinec, chudobinec a starobinec. Obyvatelé měli poblíž i Závodní tržnici s dotovaným zbožím.

Na Nám. Jiřího z Poděbrad Střední odborná škola AHOL, dříve Dívčí měšťanská škola (1914). Vpravo na místě školního hřiště stála synagoga vypálená v květnu 1939. Nedaleko žlutá budova Českého domu. V tehdy převážně německých Vítkovicích vyvolávala kontroverze.

Zde bydleli ředitelé železáren. Rotchildův empírový zámeček je nejstarší dochovaná stavba ve Vítkovicích z roku 1847. Rekonstruován 2009.

Areál Dolní oblast Vítkovice.
Tip na výlet: Ostravské Hradčany aneb Dolní oblast Vítkovice se mění před očima

Základní výroba železa ve vysokých pecích zde již skončila. Vítkovice už před válkou expandovaly do Třince a pozdější Nové huti v Ostravě - Kunčicích. Z areálu je dnes největší nejen ostravská atrakce – Dolní oblast Vítkovic s Dolem Hlubina, známé pod názvem „Ostravské Hradčany“.

Lenka Hoffmannová

 

Nedělní zabijačka u Pikoly a prodejny Vagus v Šumperku.
FOTO: Davy mlsounů se sešly na nedělní zabíjačce v Šumperku