Roli při rozhodování o ukončení provozu šumperské továrny na nitě sehrála i personální situace. Zaměstnanci firmy postupně odcházeli do důchodu a na trhu práce byl problém sehnat mladé seřizovače strojů či přadleny, jelikož o tyto učební obory není zájem.

Závod na výrobu nití byl v Šumperku založen v roce 1910 bratry Vinciguerry a vídeňskými obchodníky. V roce 1932 podnik fungoval pod hlavičkou Amfaldern & spol a v roce 1948 byl začleněn do národního podniku Henap Moravská Třebová.

Podle stránek firmy se výroba společnosti Hedva soustředí do tkalcovny a barvírny v Moravské Třebové, rýmařovské žakárské tkalcovny Hedva Český Brokát. Spolu s Hedva Prima tvoří tyto společnosti koncern.

Lenka Hoffmannová

Demolice areálu slavné Fruty u znojemské Dobšické ulice.
Takhle skončila sláva znojemských okurek. Podívejte se do zbořené Fruty