Děti si tak mohly vyzkoušet na mnoha pracovištích tvorbu velikonočních kraslic různými technikami, pletení pomlázky a výrobu různých velikonočních ozdob.

Pro děti byl připraven i malý fotokoutek, kde si mohli rodiče své dítě vyfotit v připravené kulise. Sál byl vyzdoben výstavou hrkačů.

Nádech jara umocnila i bohatá květinová výzdoba, kterou poskytl pro tuto akci pan Odstrčil. Klidnou a pohodovou tvůrčí neděli umocnili svým pěveckým vystoupením i dvě děvčata – Barbora a Tereza Frýdovi z Dubicka, které za doprovodu hry na kytaru svého učitele Petra Johna zazpívaly devět úžasných českých i zahraničních hitů 20. století.

Na závěr akce byla vyhlášena soutěž „Vo Leštěnské mazanec“. Do soutěže se celkem přihlásilo 8 vzorků mazanců. Lidé tak měli možnost ochutnat každý vzorek a tomu pro ně nejchutnějšímu pak dát svůj hlas.

Soutěž vyhrála malá Jasmínka Matějčková, která získala 39 hlasů. Akce se podařila, účast lidí byla vcelku vysoká. Je dobře, že lidé neztratili za ty dva roky, kdy bylo pořádáno minimum akcí vzhledem k hygienickým, epidemiologickým a vládním opatřením zájem a že využili příležitosti a přišli příjemně strávit nedělní odpoledne.

Děkujeme za účast. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se na organizaci, přípravě, ale i zabezpečení celé této akce. Těšíme se na další ročníky.

Michal Mucha