Pražská větev rodu

Jejím zakladatelem se stal Jindřich Petr, druhorozený syn Jana Kryštofa Haana. Spatřil světlo světa dne 20. května 1677 v Plzni. I o tomto příslušníkovi rodu Haanů se dochovalo poměrně málo zpráv. Za blíže nejasných okolností se přistěhoval do Prahy, kde dne 3. května 1704 pojal za manželku Annu Loučinskou.

Z jejich manželského svazku vzešly tři děti. Jako první se dne 17. června 1707 narodila dcera Zuzana Terezie, následoval syn Václav, který přišel na svět dne 30. června 1708. Poslední ze sourozenců Ludmila Terezie je v matrice zapsána ke dni 5. listopadu 1711. Jejich bližší osudy nejsou bohužel známy a bylo by třeba dalšího bádání, které by prokázalo eventuální pokračování této rodové linie.

Na další díl se můžete těšit příští pátek.

Stanislav Vaněk