Tento noční dravec zde dokonce zahnízdil a vyvedl svá mláďata.

Díky této příležitosti si naši osmáci připravili pro žáky 1. a 2. třídy několik informačních stanovišť.

Děti se seznámily s pěti zástupci našich sov, poslechly si jejich hlasové projevy a zhlédly krátké video mláděte kalouse ušatého ze školní zahrady.

Velký zájem vzbudilo soví peří, které všichni pečlivě zkoumali pod mikroskopem.

Také obyvatelé sídliště Severovýchod mohou každý večer slyšet soví houkání.

Garanti projektu: Tereza Krobotová a Petr Grygar