Sešli se rodiče, prarodiče i sourozenci dětí z mateřské školy a zaměstnanci této MŠ. Stezka vedla z mateřské školy za základní školu „Hluchák“ a zpět na kouzelně a trošku strašidelně, různými světýlky nazdobenou zahradu mateřské školy.

K čarovné zahradě přišel průvod již potmě, o to byla atmosféra magičtější. Děti za doprovodu svých rodičů a ostatních členů rodiny plnily malinko strašidelné úkoly na pěti stanovištích.

V Rapotíně ocenili dárce krve.
Dárce krve a plazmy ocenili v Rapotíně

V setmělém, lampičkami ozdobeném dřevěném domku hledaly a počítaly barevné oči, které na děti koukaly ze tmy, na jiném stanovišti prolézaly fosforeskující „pavučinou“, jinde zase proběhly na koštěti slalom mezi strašidýlky, dále hledaly v lahvích plných překvapení pavoučky a také házely míčkem na pyramidu z kelímků. Celou akci podkreslila reprodukovaná tajemná hudba.

Všichni jsme se rádi občerstvili připraveným dětským punčem a dobrotami, které napekly maminky a připravily naše paní provozní. U srdce nás, kdo jsme se na přípravě podíleli, zahřálo poděkování spokojených rodičů i prarodičů dětí z naší MŠ Pohádka.

Kolektiv MŠ Pohádka Šumperk