Akce byla připravena především pro děti a mládež. Proto byly pro ně přichystány tvůrčí dílničky, kde si děti vyzkoušely výrobu různých upomínkových předmětů, zdobení perníčků, malování kraslic různými voskovými technikami, pletení pomlázky a další.

Součástí akce byla i výstavka různých hrkačů a trakačů. Nechyběla samozřejmě ani soutěž „Vo Leštěnské mazanec“.  Nejvíce lidem chutnal mazanec od paní Moniky Süčové, která obdržela ze 147 hlasů 56 a suverénně tak zvítězila.

Lidé si mohli zakoupit na akci i různé upomínkové předměty ručně vyrobené, takže ani jarmark nechyběl.

Estrádní soubor VEŠke uspořádal tradiční akci Velikonoční Leština.Estrádní soubor VEŠke uspořádal tradiční akci Velikonoční Leština.Zdroj: Michal Mucha, se souhlasem

Jarní atmosféru potom o půl čtvrté dokreslila mladá a talentovaná zpěvačka Lucie Skácelová z Dubicka, která svým krásným hlasem umocnila příjemnou odpolední náladu a pohodu.

Pro děti byla připravena i malá „Velikonoční hra“, které se zúčastnila většina dětí. Nechybělo ani malé občerstvení či cukrovinky pro děti. Po zákuscích se jen zaprášilo.

Již nyní se těšíme na další akci pro děti i dospělé. Tou bude Pálení čarodějnic 30. dubna.