Největší podíl na přípravě sálu a samotné organizaci měl Estrádní soubor VEŠke a kulturní komise obce Leština. Několik týdnů příprav se vyplatilo. Výsledek ohromil takřka všechny příchozí. Nádherná výzdoba sálu i vstupních prostor do sokolovny, výstava vánočních baněk z minulého století, možnost naučit se plést vánočku ze šesti či osmi copů, výstavní a prodejní jarmark různých ozdob a předmětů a samozřejmě tvůrčí dílničky pro děti i dospělé. To vše mohli návštěvníci zhlédnout či si vyzkoušet.

Děti základní a mateřské školy Leština a návštěvníci sokolovny vyráběli ozdoby pro vánoční stromečky, které byly připraveny a budou celý měsíc prosinec zdobit nejnavštěvovanější prostor Leštiny, a to cestu mezi školkou a školou. Bohaté občerstvení bylo zajištěno, a tak si mohli návštěvníci i posedět u kávy, svařeného vína či vánočního punče. Hlad mít rozhodně nemohli. Celé odpoledne až do 15. hodiny probíhalo veřejné hlasování v soutěži „Vo Leštěnskó vánočko“.

Přihlásilo se letos na tento první ročník celkem 6 vzorků a vítězkou se stala Jana Nečasová. Každý z přihlášených si odnesl na památku malou cenu a vařečku, která jim bude připomínat tuto soutěž. Takovým malým vyvrcholením, třešničkou na dortu a zároveň pohlazením po dušičce byl vánoční recitál písní sester Barbory a Terezy Frýdových z Dubicka.

Tomuto bloku však předcházela část, která začala už od devíti hodin rána v zahradnictví Odstrčil. Zde byl zahájen prodej vánočních stromků a zde si lidé mohli rovněž vyzkoušet vázání adventních věnců. Program byl připraven i pro děti. O půl páté měly vystoupení před mateřskou školou u vánočního stromu děti základní a mateřské školy Leština.

Půlhodinové pásmo písniček a básniček rozhodně zpříjemnilo čekání na rozsvícení vánočního stromu. Pátá hodina odbila a píseň Karla Gotta „Vánoční strom“ krásně podbarvila jeho rozsvícení. Návštěvníci se poté přesunuli na náves, kde připravil SDH Leština Mikulášskou nadílku. Z bran pekelných se vyřítili čerti a čertice. Pekelníci rozplakali nejedno dítě, ale Mikuláš s andělem to napravili rozdáváním malých dárečků, které děti obdržely po malém přednesu básničky či písničky.

Celá akce vyvrcholila závěrečným ohňostrojem, který zabezpečil rovněž SDH Leština. Velké poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům této akce, Právě oni věnovali přípravě, ale i samotné organizaci v daný den spoustu času a energie, aby mohli potěšit všechny návštěvníky, kteří se přijeli za nimi podívat. Jejich seznam by byl velmi dlouhý. A pár slov zde rozhodně nevystihne obrovské poděkování a vzdání úcty a pokory před jejich ochotou. Bez této týmové práce by se dílo nepodařilo.

Michal Mucha