V Zábřeze působí několik mažoretkových týmů. Největším jsou mažoretky Danima, které působí pod ZŠ a DDM Krasohled. Trénují je Filip Rösler, Nikola Braunerová a nestorka zábřežských mažoretek, Danuše Koryčánková.

Mažoretky Danima se od letošního února účastnily patnácti soutěží. Získaly na nich 98 medailí, z nichž více než polovina jsou nejcennější kovy. Členové týmu postoupili na červnové mistrovství Evropy do polské Ratiboře i na mistrovství světa do Ostravy.

Chceš se k mažoretkám Danima přidat? Nábory se konají 14. června, 6. a 13. září od 16 hodin v tělocvičně ZŠ a DDM Krasohled v Zábřehu.