Samozřejmě s tím, že budou nadále o ni pečovat, aby dobře zakořenila a byla déle samostatnou.

Všechny náklady, jak koupě lípy, zeminu na zasypání a obal kmene zakoupili z vlastní kapsy, tato akce byla jako pocta městu byla v rámci oslav výročí.

Této akce se zúčastnili i přátelé z Brna, parta ze společnosti pro Moravu a Slezsko.

V Rapotíně ocenili dárce krve.
Dárce krve a plazmy ocenili v Rapotíně