Byli také pozváni i dlouholetí členové a bývalí pracovníci výboru oddílu .Připomněli si hlavní akce, na kterých se podíleli, a výlety, které spolu za dlouhá léta absolvovali. Zpestřením programu bylo vystoupení Mirka Kobzy z Českého rozhlasu Olomouc s besedou o historii Zábřeha.

Toto téma bylo vybráno záměrně, protože je autorem několika knih a tu poslední věnoval historii Zábřeha a okolí. Více než hodinovou přednášku všichni sledovali pozorně, neboť pan Kobza umí velmi zajímavě a poutavě vyprávět.

Nakonec ještě předseda oddílu nastínil akce na další pololetí a popřál všem do další turistické činnosti dobré zdraví i počasí, jak má být.

Závěrem chci poděkovat všem členům oddílu za plnou účast a městskému úřadu Mohelnice za finanční pomoc na uspořádání této akce.


Jaromír Vítek