Na úvod informoval jeden ze zakladatelů klubu Tomáš John o posledních událostech na moravské straně zájmového území.

Klub nakonec rezignoval, pro nedostatek lidských zdrojů a také z důvodu vyměřeného ročního nájemného, na instalaci a provozování Muzea Moravské pohraniční dráhy ve zdejší nově zrekonstruované staniční budově.

Angažoval se však v záchraně zastávky Hanušovice zast. (dříve Žleb), kterou chtěl původně krajský koordinátor dopravy úplně zrušit v rámci tzv. optimalizace. John také informoval o probíhajících výlukách a o tom, že šumperská Federace strojvůdců přislíbila další podporu klubových webových stránek.

Na něj navázal další ze zakladatelů Moravské pohraniční Arnošt Juránek. Klubové internetové stránky doznají přesunu na větší úložiště a budou mít vylepšenou grafiku při zachování veškerého původního obsahu. Zhodnotil také přínos dopravce Leo Express pro naplňování stěžejních cílů klubu.

V létě roku 2022 mají vlaky Leo Expressu zajíždět z Dolní Lipky do Hanušovic o letních prázdninách denně. Dopravce by však rád své služby v regionu dál rozšiřoval.

Juránek referoval také o probíhající přestavbě železničního uzlu Dolní Lipka. Se změnou zabezpečovacího zařízení zde budou zrušena stavědla signalistů a z tzv. "jednotného obsluhovacího pracoviště" bude provoz ve stanici zajišťovat jen výpravčí, popřípadě dálkové dispečerské stanoviště v Praze.

Věnoval se i nedávné demolici původního kamenného mostu v Červeném Potoku, který si zahrál v československém filmu "Neporažení" z roku 1956.

Po odmítnutí jeho převzetí městem Králíky, které bylo původně schváleno již v roce 2006, zůstal most v majetku Pardubického kraje. Strhnou jej nechala Správa a údržba silnic.

V Dolní Lipce přešel do majetku kraje areál bývalého traťového okrsku - výtopna, útulek, vodárna a točna včetně kolejiště.

Obhospodařuje jej Muzeum starých strojů Žamberk, které už v letošním roce zajišťovalo "Němkou" a "Ventilovkou" jízdy letních parních vlaků, známých jako Králický Sněžník.

Součástí areálu má být i muzejní expozice, s jejíž instalací pomůže také klub Moravská pohraniční, nikoliv však s jejím provozem.

Členové klubu závěrem deklarovali přání být hlasem zdravého rozumu, odborným poradce, podporovatelem i kritikem rozhodnutí, která často vznikají od zeleného stolu a nereflektují skutečné potřeby lidí, kteří na Králicku a Hanušovicku žijí své životy, nebo do tohoto kraje cestují za krásami přírody či za jeho bohatou a pohnutou historií.

Vzpomínky starších členů Moravské pohraniční i zkušenosti z provozu těch mladších byly tou nejlepší tečkou tohoto klubového setkání. A klub Moravská pohraniční je tu již devět let.

Arnošt Juránek