Pod pojmem veduta chápejme umělecké ztvárnění pohledu na město, a to jak v širším, panoramatickém pohledu včetně krajiny, tak i v detailním záběru městského interiéru. K rozšíření vedut došlo až v 17. století a jejich obliba jako samostatného výtvarného žánru trvala až do konce 19. století. Dá se říci, že jejich popularita přetrvává dodnes, pouze médium malby či grafiky postupně nahradila fotografie.

Výstava Šumperské vedutyVýstava Šumperské vedutyZdroj: Archiv muzea

Dochované veduty lze vnímat nejen jako svébytná umělecká díla, ale také jako důležitý historický pramen. Nejinak tomu je i v případě Šumperka. Až do 70. let 19. století jsou veduty jediným informačním zdrojem pojednávajícím o vzhledu města a dá se z nich vyčíst velké množství údajů o jeho stavebním vývoji, chronologii výstavby jeho jednotlivých částí a někdy i o detailech staveb zmizelých během času. Poskytují také informace o rozsahu městské zástavby v té které době.

Vlastivědné muzeum v Šumperku uspořádalo v minulých letech řadu úspěšných výstav o historickém Šumperku. Na všech se uplatnily vedle fotografií a reálií i malované a graficky provedené pohledy na město. Tentokrát jsme se zaměřili na šumperské veduty datované od 18. století do roku 1950 a rozhodli jsme se všechna prezentovaná díla navíc konfrontovat se současnou fotografií.

Eva Šebestíková,
za Vlastivědné muzeum v Šumperku