V OSN se v New Yorku konalo v červenci globální setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni („High Level Political Forum“).

Hlavním úkolem každoročního Fóra je, kromě monitoringu implementace cílů, i vzájemná výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými státy a identifikace přetrvávajících problémů a výzev. Předmětem letošního přezkumu bylo 5 vybraných cílů udržitelného rozvoje (SDGs); mezi nimi i cíl 11 – udržitelná města a obce.

Hledáme babičku, maminku a dceru.
Znáte hrdinky, o kterých by se mělo psát? Hledáme zajímavé ženy tří generací

Náměstek Radim Sršeň vystoupil s národním projevem ČR, kde zdůraznil roli mezinárodní spolupráce a lokalizace SDGs, jakožto klíčového faktoru pro dosažení cílů Agendy 2030.

Téměř polovina světové populace žije ve městech a více polovina SDGs nemůže být dosažena bez zapojení a spolupráce místních a regionálních samospráv. Je nutné si uvědomit, že cíle Agendy 2030 nejsou jen o vzletných slovech. Jde o nás, o lidi, naši planetu, prosperitu, partnerství a mír, řekl náměstek Radim Sršeň.

Jelení safari v Jeseníkách.
Kam na výlet? Za adrenalinovým zážitkem v Jeseníkách do Jeleního safari

Pro ČR je zapojení do mezinárodních organizací nesmírně důležité, obzvláště v dnešní nestabilní době. Svět v současné době čelí nejvyššímu počtu násilných konfliktů od roku 1945, vzpamatovává se z mnoha krizí – covidové, energetické, potravinové i války na Ukrajině. Agenda 2030 jasně říká, že nemůže být dosaženo prosperity a pokroku bez míru a naopak.

Co je Agenda 2030
„Agenda 2030“ byla přijata v září 2015 na summitu OSN a formuluje závazky v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje týkajících se například sociálního začleňování, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje měst, posílení rovnosti či odstranění extrémní chudoby a hladu. Gestorem provádění Agendy 2030 v ČR je MŽP.