Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, detašované pracoviště Šumperk je v provozu od 1.8.2008. Poradna poskytuje své služby osobám straším 18 let, které se ocitly v těžké situaci a neumí nebo nemohou ji sami řešit.

Pořádáme rovněž besedy a přednášky např. finanční gramotnost, ochrana spotřebitele apod.

Občanská poradna je zapojena v projektu MPSV „Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv“. Od ledna 2020 do konce října 2020 využilo službu 53 seniorů. Některé záležitosti se vyřeší v rámci jedné konzultace, ve většině případech však klient navštíví poradnu opakovaně až do úplného vyřešení situace, či vyčerpání všech možností řešení.

V rámci projektu je poskytováno poradenství osobám starším 50 let a to zejména v oblastech předlužení, bydlení, důchodového zabezpečení, či soužití a konflikty v rodině. V případech hodných zvláštního zřetele, z vážných zdravotních důvodů či vysokého věku poskytujeme poradenství i terénní formou a k seniorům dojíždíme, aby služba byla dostupná všem, kdo se na ni obrátí.

V případě zájmu je službu možné kontaktovat telefonicky na čísle 725 101 815, e-mailem: poradna.sumperk@jekhetane.cz či osobně na adrese Hlavní 13/3 v Šumperku (budova Slovanského domu, 2. patro) v rámci otevíracích hodin poradny:

pro neojednané pro objednané
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý - -
Středa

8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

-
Čtvrtek - 8:00 - 12:00
Pátek - -

Telefonické konzultace: čtvrtek 13:00 – 14:00, pátek 10:00 – 12:00

Lenka Čermáková