Město Štíty má cca 2000 obyvatel a bylo založeno v roce 1278, do roku 1949 neslo název Šilperk, německy Schildberg. Město patřilo rodu Šternberků, podle nich má ve znaku osmicípou zlatou hvězdu v modrém poli. Od Bílé Hory město patřilo Lichtenštejnům až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Žili zde vedle sebe Češi a Němci.

Po  mnichovské dohodě, ve městě zůstalo jen několik českých rodin. České školy byly zrušeny, učilo se jen německy. K osvobození došlo po půlnoci z 8. na 9. května 1945. Po odsunu německých rodin rapidně klesl počet obyvatel, poté přicházeli noví osídlenci. 5. července 1949 byl Šilperk přejmenován na Štíty. Do roku 1973 počet obyvatel vzrostl na 1250 osob. Štítecké náměstí je od roku 1992 památkovou zónou a Štíty jsou od roku 1994 opět městem.

Místní firma Klein Automotive zaměstnává téměř 800 zaměstnanců. Provoz na železniční trati Lichkov-Štíty z roku 1899 byl v roce 2018 ukončen. Olympijský vítěz a rodák ze Šumperka Aleš Valenta zde na místě bývalého koupaliště vybudoval Acrobat Park, největší areál pro letní akrobatické skoky na lyžích na světě. Vyhlášenou a hojně navštěvovanou je Kavárna a cukrárna U Hladíků hned vedle Radnice.

close Předjarní procházka info Zdroj: Lenka Hoffmannová zoom_in Předjarní procházka

Dominanta města, farní Kostel Nanebevzetí Panny Marie, je barokní jednolodní kostel z roku 1755. Věž je nově opatřena dvěma zvony z dílny L. Dytrichové z Brodku u Přerova. Před kostelem se nachází kamenný jetelový kříž s postavou Krista a reliéfem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1859. Stará  renesanční radnice čp. 38 je ze 16. století, byla upravená na obytný dům v roce 1734.

Pod kostelem město nyní opravuje bývalou šatlavu na dům pro spolková život. Budovu ve tvaru U ve svahu opravuje parta soutěžící o titul Brigáda socialistické práce.

close Předjarní procházka info Zdroj: Lenka Hoffmannová zoom_in Předjarní procházka

Lenka Hoffmannová