Mezi stovkami poutních míst v naší zemi má svatý Hostýn první místo pro svou událost o zázračném vyhnání Tatarů Matkou Boží s Ježíškem s blesky. Začátkem srpna 1982 udělil papež Jan Pavel II. hostýnskému chrámu zvláštní čestný papežský titul Menší bazilika, latinsky Basilica minor.

close Svatý Hostýn v noci info Zdroj: Jiří Baran zoom_in Svatý Hostýn v noci

Hostýnský zázrak
Událost o zázračné porážce Tatarů pod Hostýnem byla mnohokrát zpodobněna slovem i obrazem. Hostýnský zázrak zaznamenal poprvé Bohuslav Balbín v Dodatcích k dílu Diva Montis Sancti z roku 1665. Půl milionu divokých Tatarů táhlo na západ do Evropy a 9. dubna 1241 se valili na Moravu. Bojovníci se vyznačovali mimořádnou krutostí a bojovností. Zaplavili a zpustošili celou zemi a oblehli horu Hostýn. Tisíce Moravanů prchali v hrůze do hostýnských lesů a hledali úkryt a ochranu na temeni hory. Zde po dobu nejméně tří měsíců, bezbranní a vyděšení v modlitbách, zoufale prosili Pannu Marii o pomoc a vodu.

Dodnes se traduje, že na zásah Matky Boží vytryskl pod vrcholem hory pramen vody, který zachránil Moravany před smrtí žízní i hladem, neboť svatá zázračná voda tišila žízeň i hlad. Poté se strhla obrovská bouře, která blesky a ohněm zničila tatarské ležení pod Hostýnem a Tataři v panice ujížděli pryč.

Vděční lidé po celá staletí až dodnes putují na Svatý Hostýn za Pannou Marií Svatohostýnskou, k zázračnému Prameni a do Baziliky. Madona s Ježíškem, který má v ruce svazek blesků, je dodnes symbolem Svatého Hostýna. Poutníci se mohou osvěžit i onou hostýnskou vodou, která pramení u Vodní kaple. Objevení Královédvorského rukopisu roku 1817, v básni Jaroslav se popisuje vítězství Jaroslava ze Štemberka nad Tatary v Olomouci (kam odtáhli pokoření Tataři po Hostýně). Se svým nepočetným vojskem Jaroslav vyčkal na příhodnou chvíli a zabil jejich vojevůdce Petu. Tataři bez vůdce v panice utekli do Uher. Na základě těchto událostí se upevnila i mariánská úcta na Svatém Hostýně.

Zdroj textu: z webu hostyn.cz