Zručná kreslířka a ilustrátorka, jež získala základy umělecké praxe pod vedením Lubomíra Bartoše, zvolila techniku suché jehly a obrazové elementy fauny a flóry.

Dominují zde květy, plody, listoví stromů a keřů, objevuje se hmyz, plazi, mořští živočichové a jejich schrány. Nevyhýbá se ani vizualizaci přírody exotických destinací.

Jana Kotschová tvoří pod vlivem umělců ze Šumperska, Jaroslava Mináře, osobního rádce a učitele, a Güntera Hujbera.

Kurátorem výstavy je Lukáš Koval. V rámci cyklu Osobnosti regionu uvedl vernisáž Ing. arch. Miloslav Tempír, jeden z tvůrců nedávno dokončeného autobusového nádraží v Šumperku.

Dlouholetý soused autorky, herec šumperského divadla Petr Král s hudebním doprovodem Josefa Macka, uvedl celý program, vyprávěl, zpíval, ale tentokrát nezatančil.

Jako vždy vynikající občerstvení doplnilo víno společnosti Znovín Znojmo, tentokráte navíc s darem jedné láhve dobré moravské slivovice pro první návštěvníky galerie, přímo od autorky. Více toho prý nemá.

Lenka Hoffmannová