Bat micva je obřad, kterým se židovská dívka stává dospělou se všemi právy a povinnostmi v židovské komunitě. V synagoze v Lošticích se shromáždilo 15 členů rodiny Morissy Ross včetně jejích 2 sester, rodičů, tety a prarodičů.

Rabín Bruce Elder z kongregave Hakafa z Glencoe ve státě Illinois v USA přivezl bývalou loštickou tóru, kterou mají zapůjčenou z Westminsteru v Londýně. Trust starající se o bývalé české a moravské tóry je v roce 1964 zakoupil (celkem na 1600 tór) a opravil. Z toho kolem 1000 tór je zapůjčených do USA a další po celém světě.

Lavice z vypálené olomoucké synagogy skrývají vzpomínky na židovskou komunitu nejen v Lošticích, na zdech synagogy visí několik zachráněných vitrážových oken z bývalé loštické synagogy. Pan Luděk Štipl ze spolku Respekt a tolerance s dalšími lidmi opravili a vzkřísili místní synagogu. 

Na ženské galerii objevili a obnovili unikátní rostlinné motivy na zdech. Morissa poprvé v životě četla z tóry a její prarodiče jí k tomu kolem krku ovinuli talit. Kongregace nechala zhotovit nový pláštík na tuto tóru pocházející z Loštic s motivem vitráží oken olomoucké synagogy. Dole je vyšitých 39 hvězd za 39 deportovaných loštických občanů z malé předválečné komunity, která vlastnila 18 tór. Na závěr zatroubili Morisse na šofar.

Nedávno byla v synagoze obnovena dlažba poté, co byla objevena v nedaleké věznici Mírov.  

Lenka Hoffmannová