Jistě vás napadne, že to je přece jasné, vždyť Olomouc je spojena s výstavami květin a Smetanovy a Bezručovy sady patří k městu snad odnepaměti.

Olomouc je krásné historické, ale i moderní město tepající životem, město vyhledávané návštěvníky pro svou historii, pro své architektonické poklady, pro svou neopakovatelnou atmosféru.

Olomouc je také mládím pulzující studentské město, kde jsem i já prožil nádherných pět let studia na přírodovědecké fakultě a jsem nesmírně rád, že i mé děti mají to štěstí poznat specifika tohoto města z pohledu studenta.

Strašně rád se sem vracím a byť si troufám říci, že Olomouc znám poměrně dobře, byl jsem při své prázdninové návštěvě velmi příjemně překvapen botanickou zahradou a rozáriem.

Přesto, že byla již většina růží odkvetlá, přece jen se mi podařilo pár z nich zachytit v květu a pak také ostatní trvalky a letničky v botanické zahradě i v ulicích města svou krásou vynahradily ty již odkvetlé královny květin.

Je pozoruhodné, jak dokáží v Olomouci pečlivě a promyšleně pracovat s městskou zelení, s plánem údržby trvalkových ploch, s trávníky v parcích.

Nejen květinovou výzdobou v centru může Olomouc sloužit ostatním městům za příklad.

Velmi se mi líbí, jak je při výstavbě nově vznikajících moderních čtvrtí počítáno se zelení již při samotném projektování a plánování.

Následující fotografie snad čtenářům ukáží i to, co obvyklý návštěvník pomine či třeba ani nevnímá.

Karel Machyl, Hranice