K radosti nás pořadatelů pozvání přijalo hned několik vzácných hostů. Velkou ctí pro nás byla účast představitelů domácího rodu a to především pana hraběte Karla Mornstein-Zierotina a jeho vnuka, coby pokračovatele slavné rodové tradice.

Další velkou osobností, která se aktivně zapojila do programu této vzpomínkové akce, byl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák. Ten ve svém krátkém vystoupení vyzvedl diplomatické nadání a odkaz Karla staršího ze Žerotína pro současnou generaci politiků, kterým může být tento šlechtic a diplomat příkladem při hledání konsenzu během jednání o důležitých otázkách a tématech, které trápí naší společnost.

Sobotní akce, která byla součástí oslav Dnů evropského dědictví, se dále účastnil starosta města Šumperka Tomáš Spurný a také zástupci místní správy v čele s místostarostou Josefem Ťulpíkem.

V místě posledního odpočinku Karla staršího ze Žerotína a jeho otce Jana staršího ze Žerotína jsme nejprve položili květiny a svícen ve tvaru a barvách moravské zemské vlajky. Následně jsem požádal člena historické sekce našeho spolku Jaroslava Svozila, aby přítomné seznámil s životem tohoto velkého muže naší země Moravy.

Pan Svozil dále připomněl vliv diplomatického úsilí Karla staršího ze Žerotína na vývoj bouřlivých událostí, které se odehrály na počátku 17. století v Markrabství moravském, v Habsburské monarchii a v celé tehdejší raně novověké Evropě. Závěrem jsme si vyslechli zajímavé informace o vzniku a stavebním vývoji samotné žerotínské hrobky.

V této souvislosti patří velké poděkování zástupcům kulturního zařízení v obci Bludov. Dnešní spolupráce při organizaci této společenské akce přinesla své plody. Závěrem chci poděkovat všem lidem, moravským patriotkám a patriotům, kteří neváhali a přišli podpořit dnešní slavnostní shromáždění.

Velká úcta patří všem starostkám, starostům, radním a zastupitelům moravských měst a obcí za připomenutí tohoto pro Moravu významného dne svým občanům. Na mnoha radnicích a obecních úřadech tak na počest Karla staršího ze Žerotína opět zavlají naše krásné a zářivé žlutočervené moravské vlajky. Děkujeme.

Tak nezapomeňte, zase za rok na shledanou v Bludově.

Stanislav Blažek.
předseda OS MNO Haná