Výstava, instalovaná ve Velkém výstavním sále silničního muzea, provede diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Vypovídá o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku.

V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914–1918. Přehledné postery jsou doplněny řadou zajímavých trojrozměrných exponátů z legionářské výstroje a výzbroje. Nejvíce pozornosti určitě přitáhnou zbraně – palné i chladné, části uniforem apod.

Mezi největší taháky Muzejního odpoledne bude určitě patřit prezentace unikátní repliky obrněného automobilu Austin typ 2. vyráběného od roku 1915 anglickou firmou Austin Motor Co.Ltd. z anglického Longbridge u Birminghamu pro někdejší carskou armádu.

Autorem repliky je pan Ivan Dudáš, který se zabývá stavbou filmových replik, hojně využívaných především při natáčení válečných filmů. Věrnou repliku obrněnce postavil za rok, jiná tohoto typu v České republice neexistuje. V minulosti s „austiny“ jezdili také českoslovenští legionáři. Dostali se k nim přímo v Rusku ve druhé polovině první světové války, nejvíce jich ukořistili bolševickým jednotkám.

V rámci muzejního odpoledne je pro návštěvníky připraven i další program. Členové Čs. obce legionářské ze Šumperka a okolí mj. připomenou místní legionáře a zajistí prohlídku vyprošťovacího tanku. Např. děti a mládež si budou moci zastřílet ze vzduchovky, zaházet granátem na cíl a zahrát hru s hledáním indicií pro vyluštění tajenky pracovního listu, za splnění všech úkolů je pak čeká odměna.

A ještě jedno překvapení návštěvníky určitě potěší. Mezi legionáře totiž zavítá prezident Masaryk. Pan František Hlavatý totiž opět připomene našeho prvního prezidenta, který byl ve velmi úzkém propojení s čs. legionáři.

Alena Turková,
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích