Projekt vychází z odzkoušených programů pro nadané děti vytvořených v rámci národního projektu TALNET v posledním desetiletí. Týdenní badatelská expedice badatelů, expertů a pedagogů završí mnoho týdnů trvající online přípravu.

Badatelé se budou věnovat radioaktivitě rychlebských vod, lidovým zvykům obyvatelstva v historii regionu, fyzikálním pokusům s vodními raketami a mapováním invazních druhů podél horských a podhorských potoků a říček.

O „zvěčnění" badatelské expedice se pak pokusí rovněž skupinka nadaných žáků, jejichž cílem bude vytvoření krátkého dokumentárního filmu. A muzeum? Snad nepřijde zkrátka a může se těšit na přírůstky do svých sbírkových fondů!

Prezenční badatelská část T-expedice se uskuteční od 1. do 7. srpna 2020. Na konferenci, která se uskuteční 7. srpna od 16 hodin v prostorách Centra společných aktivit v Jeseníku, vám žáci představí výsledky svého několikatýdenního bádání.

To realizovali ve spolupráci s experty i svými učiteli a které zakončili týdenní badatelskou expedicí v Jeseníkách a Rychlebských horách. Své výsledky představí geologická, biologická, fyzikální, dokumentaristická a historicko-etnografická sekce. Vstup je zdarma.

Pavel Rušar