Zážitková výstava myslí také na nejmladší návštěvníky, které hravým způsobem seznamuje s tím, jak se chovat v krizových situacích a co je úkolem jednotlivých složek IZS.

Připraveno je malé dopravní hřiště, kde se budou učit poznávat značky vyskytující se na silnicích a také to, jak na ně patřičně reagovat. Samozřejmostí je seznámení se s pravidly bezpečnosti pro chodce i cyklisty. Součástí výstavy je také „výcvikové středisko pro mladé záchranáře“, kde si děti otestují svou fyzickou zdatnost.

Události posledních měsíců celosvětově ukázaly, že lidé pracující v záchranných systémech jsou skutečnými hrdiny všedních dnů. Věříme tedy, že se výstava bude líbit jak malým, tak i velkým návštěvníkům.

Výstava je vhodná pro předškoláky i pro žáky a studenty základních i středních škol. Výstava potrvá do 10. ledna 2021.

Eva Šebestíková,
za Vlastivědné muzeum Šumperk