Vážení učitelé, zaměstnanci školy, rodiče, milí spolužáci!

Hledám vhodná slova i způsob pro upřímné poděkování za vaši nezištnou a opravdovou pomoc pro našeho bývalého spolužáka Vojtu.

Děkuji vám všem, protože výsledky finanční sbírky jsou potěšující. Ve škole jsme vybrali 40 tisíc korun, někteří posílali individuálně na účet sbírky. Peníze budou Vojtovi velmi prospěšné.

Pokud to bude možné, certifikát s finančním obnosem mu předáme osobně. Jsem upřímně rád, že se z našich srdcí nevytratila naděje a sounáležitost.

Pocit, že jsme tady jeden pro druhého, je povznášející. Vždyť darovat a poděkovat je jako nadechnout se a vydechnout. Všem přeji krásné příští dny s úsměvem na rtech, ať se vám nepřízeň osudu vyhýbá!

David, za bývalé spolužáky a třídní učitelku IX. A,
ZŠ Jesenická, Bruntál