Z kavárny slyším ostrý zvuk hasičské sirény a v úleku málem
vyliju kávu. Kvapně následuji ten zvuk, naštěstí záhy umlkne
nedaleko Karlova mostu. Hasiči s několika žebříky spěchají do
nitra historického bloku domů. Policisté už na ně čekají. Ulici
uzavírá další hasičský vůz. Nevidím kouř a vše probíhá v klidu,
snad nebyl nikdo zraněn ani nedošlo k velké škodě.


Na mých fotkách jsou záběry ze dvou stanic metra, poznáte je?
Řešení se dozvíte na konci článku.


Na Pohořelci fotím turisty vracející se poznávat krásy Prahy.
Průvodce právě hovoří k srbské skupině. Před galerií Hovik mě
umravní pan majitel. Zavře vstupní dveře a ukazuje na nich
prstem na značku zákazu focení: „Zvenku nesmím fotit vaši
galerii? Jak mi v tom zabráníte?“ Někteří lidé jsou trochu
nervózní, nezdá se vám?


Se zájmem sleduji starou zelenou Škodovku, historický džíp i
turisty na elektrokoloběžkách. Sestupuji po schodech do
Nerudovky s nostalgickou vzpomínkou na Hospodu u
zavěšenýho kafe, dnes tu naleznu velkou restauraci s českou
kuchyní, no jo, dvakrát nevstoupíš do jedné řeky.


Vždycky nakouknu do oken junácké klubovny, dnes tam lákají k
návštěvě ukrajinské děti. Odbočuju z hlavní turistické trasy opět
po schodech dolů. U vchodu stojící socha krávy mě uvádí do
dvorku s poletující postavou dívky v koruně stromu. Ulicí
Vlašskou míjím velvyslanectví USA se svěma ukrajinskými
vlajkami. V ulici probíhají kontroly vjíždějících aut, a tak je tady
klid. Vyfotím si potenciální uzávěru ulice v dlažbě a radši mizím.
Míjím obchůdek se smaltovanými výrobky, můžete si tam
pomalovat hrníček, ten vám tam hnedka vypálí.

Na Karlově mostě se vždy děje něco zajímavého, kámošky si
fotí dívku s šerpou a bílým závojem. Velký zájem je o malované
portréty, trdelníky a další pražské pamětihodnosti.


V Metru potkávám dva mladé muže se zajímavými rekvizitami,
dívka je natáčí mobilem, nechtějí mi prozradit co to znamená,
možná si jen chtějí zpestřit sobotní odpoledne. Na závěr dne
potkávám ve stanici Muzeum tři kolegy Dalajlámy, tak ať se
vám u nás líbí.


Na fotkách je stanice Metra Muzeum a Můstek.

Autor: Lenka Hoffmannová