Žáci ze Základní umělecké školy Šumperk společně se seniory měli za úkol namalovat portrét. Pro některé to byla první zkušenost, přesto výsledky jejich práce překvapily. „Přítomny byly i dvě zkušené učitelky, které v průběhu dvou hodin pomáhaly s technikou, se stínováním a přinášely další rady.

"Děti navodily příjemnou atmosféru svojí bezprostředností, doptávaly se seniorů na různé otázky a šlo vidět, že je to pro ně příjemná změna," popisovala atmosféru mezigeneračního setkání Tereza Moravcová, vedoucí Univerzity volného času.

V setkáních chtějí senioři i žáci dále pokračovat. „Rádi bychom potom veřejnosti chtěli ukázat výsledky společné práce prostřednictvím výstavy," dodala Moravcová.

personál organizace Pontis Šumperk