Dvě tváře neziskovky jsem "načapala" 20. září jak zpříjemňují lidem den v centru města. V únoru opět, a tak mě napadlo vám je představit.

Děvčata tvoří Studio "My dvě". Hudebně - dramatické centrum Galimatyáš sídlí v bývalé knihovně a aktuálně nabízí prázdninové příměstské tábory s dramatickým programem.

Obě ženy jsou zajímavé osobnosti.

Tereza Karlíková
– vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze (hudební sekci obor zobcová flétna, příčná flétna), FF UP v Olomouci obor Muzikologie, PdF UP v Olomouci obor ČJ – AJ pro II. stupeň ZŠ a v rámci celoživotního vzdělávání dramatickou výchovu na DAMU v Praze

– zakladatelka, herečka, scénografka a režisérka Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež; lektorka divadelních dílen a vedoucí volnočasových kroužků, duše celého projektu

Lucie Kučerová
– vystudovala dramatickou výchovu na JAMU v Brně na ateliéru Divadlo a výchova; v rámci svého studia strávila semestr na divadelní fakultě v anglickém Winchesteru, kde se věnovala divadelní i pedagogické tvorbě

– vedle divadla se věnuje také zpěvu ve všech jeho žánrech; podílela se na realizaci několika dětských táborů a má bohaté lektorské zkušenosti s vedením divadelních a hudebních dílen (mezi ně patří Loutkářská Chrudim nebo ostravský festival Léto s pimprlaty)

– ve spolku působí jako lektorka divadelních dílen, učitelka divadelní výchovy, a především jako zakladatelka, herečka, dramaturgyně a režisérka divadelního Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež, tělo celého projektu

Lenka Hoffmannová