Na nástěnkách se objevily soudobé fotografie významných komunistických pohlavárů, vlajky ČSSR a SSSR, kabinety byly označeny termíny, které už dnešní děti neznají, jako je např. diktatura proletariátu, buržoazie, pracující inteligence, aj. Školu rozzářily pěticípé hvězdy a hesla poplatná tehdejší době. Ve třídách visely státní znaky ČSSR. Jídelna byla ověnčena řády práce Klementa Gottwalda či odznaky brigád socialistické práce.

Ten den nastoupili učitelé jako soudruzi a soudružky do svých hodin v oděvech jak vystřižených z módního časopisu Burda. Výuka probíhala bez dnešních IT pomůcek, internetu, interaktivních tabulí a pracovních sešitů. Žáci, někteří také soudobě oděni, seděli s rukama za zády, odpovídali ve stoje a celou větou.

V hudebních výchovách se zpívaly budovatelské písně, místo angličtin si žáci zkoušeli plynové masky. Nechyběla ranní rozcvička podle rádia po drátě ani hlášení k Vítěznému únoru. O velké přestávce žáci korzovali se svačinkami po chodbě a na oběd odcházeli s řádně podepsanými stravenkami přilepenými na spodním rtu. Na pořádek dohlížel člen Lidové milice, který nestrpěl žádnou neposlušnost.

Všem žákům se retroden moc líbil. Rádi se zapojovali do všech připravených aktivit a celý den provázela pohodová nálada. Přesto by dnešní dobu a její vymoženosti za totalitu nikdo z nich nevyměnil. Děkujeme rodičům, žákům, vyučujícím a zaměstnancům školy, kteří se oslavy 45. narozenin „Šestky“ nejen účastnili, ale i pomáhali s přípravou. Děkujeme Vlastivědnému muzeu Šumperk za zapůjčení rekvizit a materiálů.

Práci čest!

Angelika Rýcová, ZŠ Šumperk, Šumavská 21