Školní zahrada byla pro tento účel krásně připravena i díky dětem, rodičům a prarodičům, kteří ji v tento den dopoledne zvelebili v rámci akce Ukliďme Česko, my jsme si ji nazvali Uklizená Pohádka.

Na zahradě paní učitelky připravily sportovní vyžití v podobě plnění úkolů z uvedeného projektu Se sokolem do života. Vyzkoušeli jsme si pohybové dovednosti, přirozená cvičení, obratnost a manipulaci s míčem.

Na plnění úkolů dohlížela zvířátka z projektu: opička, ježek, kobylka. Celoroční projekt pro rozvoj pohybové obratnosti předškolních dětí je plný podnětů spojených se zdravým pohybem.

Děti a jejich rodiny se dobře bavily, všichni jsme strávili příjemné odpoledne za krásného počasí. Na závěr byly děti odměněny malou sladkostí, medailí a omalovánkou. Společný den jsme zakončili opékáním špekáčků.

Všichni se již těšíme na další projekty, kterých se zúčastníme.

Eva Křesinová,
učitelka v MŠ Pohádka Šumperk