Ve Šmoulím městečku na zahradě sokolovny, kde probíhal start i cíl, se letos zaregistrovalo 261 dětí ze 45 měst a obcí celé ČR, z toho 78 místních.

Po registraci se zájemci o pohádková dobrodružství vydali v doprovodu rodičů a příbuzných na cestu po osmi stanovištích, kde je pozdravily milé pohádkové bytosti. Na každém z nich děti plnily rozličné úkoly.

Setkaly se s postavami z pohádek O Budulínkovi, veselé skákání v pytli řídila princezna s drakem, u kavárničky Harmonie malé návštěvníky pobavili vodníci a vodnice.

Na návsi dokonce vyrostla perníková chaloupka, v níž si ježibaba vykrmovala Jeníčka, u pomníku se na děti těšili motýl Emanuel s Makovou panenkou.

Předposlední stanoviště v Zálavčí lákalo k zasportování na dětském hřišti, kde se o malé závodníky postarali Ferda mravenec s kamarádkou Beruškou a závěrečné kontrolní místo u samoobsluhy COOP patřilo pirátům z Karibiku. Taťka Šmoula jako vždy bedlivě obcházel trať, dohlížel nad pořádkem a vše dokumentoval.

V cíli si všechny děti mohly vyzkoušet různé atrakce na deskových hrách. Vyvrcholení celého poutavého odpoledne zaznamenalo kolo štěstí, na které čekalo velké množství zájemců o lákavé výhry. Krásné slunečné počasí celou příjemnou atmosféru opravdu umocnilo.

Rodiče s dětmi si v pohodě a beze spěchu prošli naši hezkou obec a v cíli nešetřili pochvalou. Organizátoři děkují za návštěvu všem účastníkům, zejména však holčičkám a klukům – právě jim pohádkové putování patřilo.

Nejbližší aktivitou spolku VEŠKe je pořádání příměstského tábora s názvem „Indiáni v Leštině“, jež se uskuteční ve dnech 17. – 21. července.

Poděkování patří i všem partnerům a sponzorům, kteří ke zdaru akce ochotně přispěli a samozřejmě samotným organizátorům, kteří pohádkové odpoledne dlouho pečlivě připravovali a jeho uskutečnění věnovali spoustu času.

Michal Mucha