Náplní hodin tělesné výchovy při plnění jednotlivých disciplín soutěže bylo probíhání předepsané opičí dráhy pro 1. a 2. stupeň, vymýšlení své originální opičí dráhy pro ostatní školy a dalších speciálních sportovních výzev. Zajímavým úkolem bylo vymýšlení a předvedení sportů začínajících na jednotlivá písmena slov "Hejtmanův pohár".

Zábavná byla také "Oživlá opičí dráha", kdy sportovní pomůcky nahradili samotní soutěžící a dostali se tak do role míče, švédské bedny, obruče nebo kužele. Důležitá byla také dobrovolná sportovní příprava ve volném čase - naši sportovci lyžovali, hráli fotbal a florbal, cvičili gymnastiku, plavali, lezli po horolezecké stěně a provozovali spoustu dalších sportů.

Ani nesportovní dovednosti nezůstaly v této soutěži stranou. Žáci školy složili a nazpívali sportovní hymnu školy a jako hudební doprovod použili sportovní pomůcky - švihadla, míče, obruče a kužely.

Formou komiksů soutěžící výtvarně zpracovávali smyšlené příběhy spojené se soutěžní opičí dráhou. To rozšířilo záběr soutěže i na hudební a výtvarnou výchovu. Své slovo tak v soutěži dostali i ti méně zdatní soutěžící, kteří mohli také významně přispět k zisku cenných soutěžních bodů.

V soutěži se nezapomnělo ani na kulturu - jednou z disciplín bylo uspořádání sportovního karnevalu, na který přišli soutěžící převlečeni za známé české sportovce a ve svých převlecích překonávali opičí dráhu.

A jaké byly reakce samotných soutěžících?

EK: „Líbil se mi přeskok přes švédskou bednu, kotoul a jak jsme probíhali oživlou dráhu.“

MK: „Líbilo se mi, jak jsem se postupně zlepšoval a každý další pokus byl rychlejší.“

LR: „Líbilo se mi, že jsme sportovali a dobře si zasoutěžili.“

JH: „Na soutěži Hejtmanův pohár se mi líbilo všechno, ale hlavně to, že byla kreativní.“

Slavnostní vyhodnocení

Vyhodnocení vítězů soutěže bylo velmi slavnostní a odehrávalo se v prostorách historického sálu Staroměstské radnice v Praze. Pozváni byli čtyři žáci s pedagogickým doprovodem z každé školy, která se ve svém kraji umístila na stupních vítězů.

„Fotbalisti do toho, atleti do toho, gymnasti do toho, my vyhrajem“ To je závěr dubické sportovní hymny, který se snad podaří naplnit v příštím ročníku soutěže. Držíme soutěžícím pěsti.
 

Martina Kutalová