Imatrikulace, (z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti seshromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu.

Jak se píše v definici, studenti, rodiče a hosté si na zahájení vyslechli projev pana ředitele školy. Ten představil třídní učitele a další, kteří se budou podílet na vzdělávání naší mládeže. A nejen naší, mezi studenty je i jedna dívka z ukrajinského města Vinica.

Ta v naší zemi strávila půl roku a intenzivně se připravovala v kurzech češtiny na studium. S maminkou se vzdělávaly také několikrát týdně večer v kurzech pořádaných českým velvyslanectvím v Kyjevě.

Třídní učitelky pak jednotlivě představily všechny studenty svých tříd. Na úvod poděkovaly všem, kteří se podíleli na bezproblémové organizaci a průběhu Goučka. Fotky jsou z imatrikulace tříd B a C vyššího gymnázia.Ukrajinskou studentku nejen na fotkách podpořili paní třídní učitelka a pan ředitel školy.

Přejeme všem studentkám astudentům úspěšné a příjemné studium.

Autor: Lenka Hoffmannová