V tomto období se velice pozitivně projevila spolupráce se spolkem Království Králického Sněžníku z Malé Moravy. Petr Mahel - tak se jmenuje předseda tohoto spolku - dokázal vždy přivézt pomocníky, kteří nám někdy i vytrhli trn z paty, jak se říká.

Taky se projevil, jako zdatný propagátor a jeho příspěvky do Devítky - časopisu, který znají v devíti obcích sdružených kolem Malé Moravy, pomáhají  naplnění myšlenky proč pořádáme tuto akci.

Zprava: ředitelka Korunky Velké Losiny Veronika Záhorská, ředitel Lázní Velké Losiny David Křepský, zakládající členka Korunky Velké Losiny Karla Mornstein-Zierotin, maskot Termík
Návštěvníci losinského termálního parku přispěli rodinám na jižní Moravě

Zhruba před sedmi lety jsem  do letáčku - Zajímavosti o Králickém Sněžníku - který jsme u pramenu rozdávali,doplnil - Zde jsme u pramene řeky, která dala název této zemi a pojmenovala tento národ - Moravané.

Pořád to však nebylo to pravé, až přišla další myšlenka - vytvořit něco i pro další generace - ten nápis zafixovat  - do kamene nebo kovu - no a bylo to.

Navštívil jsem ředitele  malé slévárny v Zábřehu na Moravě a hned jsme se domluvili. Vyrobili  litinovou desku s podobným textem a  my jsme se dosti naivně domnívali, že její umístění na stavbu prameniště nebude problém.........Byl to problém a je dosud.

Pro získání optimální váhy vybírejte kvalitnější potraviny.
Hravě, zdravě: Jak má vypadat správná svačina pro školáka?

Už dva roky je deska s nápisem - Zde je pramen řeky Moravy, která dala název této zemi a pojmenovala tento národ - Moravané, v depozitáři  Starého Města pod Sněžníkem. Existují totiž tak zlí a nepřejícní lidé, že se nám to nedaří - jen se podívejte, čím okrášlili pramen Moravy.....…

Na závěr však jen to pozitivní - vedení Starého Města v čele se starostou Jiřím Kampem , paní Alena Windová a naše dva spolky se dohodly, že od příštího roku už budou tyto akce i formálně společné.

Nejjižnější bod České republiky.
Jižněji už to nejde. Ukážeme vám nejjižnější bod České republiky

A to jsem vám ještě neprozradil, že máme objednané na 4. září pěkné počasí a tak vás zveme k účasti - Jenda Smital z Mohelnice.

Více informací na www.kpramenumoravy.wz.cz

Jan Smital z Mohelnice