V průběhu celého dopoledne si návštěvníci mohli prohlédnout statické ukázky vozového parku, techniky, výstroje a výzbroje jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Divákům se prezentovali policisté z oddělení hlídkové služby, dopravní policie, policejní potápěči a pyrotechnici. Policisté z oddělení cizinecké policie přítomným představili pojízdnou laboratoř tzv. Shengenbus.

Svou činnost prezentovali také hasiči, záchranáři, zástupci šumperské nemocnice, AGEL Transfúzní služby, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR a pojišťoven. Zájem diváků byl také o otočný simulátor, který pro účastníky akce připravili zástupci společnosti Generali Česká pojišťovna. Na simulátoru si diváci mohli vyzkoušet zažít pocit při převrácení vozidla při dopravní nehodě. V neposlední řadě byla akce obohacena prezentací vojáků 72. mechanizovaného praporu Přáslavice.

Pro děti byly připraveny ve spolupráci se zaměstnanci města Mohelnice různé hry a soutěže s bezpečnostní tematikou, za jejichž splnění si odnesly drobné dárky.

Diváky potěšilo pásmo dynamických ukázek, na kterém prezentovali svou činnost zástupci Policie ČR, Vězeňské služby ČR z Věznice Mírov a Hasičského záchranného sboru. Policisté předvedli ukázku simulace násilného otevření bytu, následného zadržení pachatele a zadržení pachatele pomoci taseru. Děti tradičně zajímala ukázka služebních psů při jejich výcviku, vyhledání ukrytých drog a zadržení pachatele služebním psem. Vězeňská služba předvedla například zákrok při zadržení eskortované osoby. Hasiči názorně předvedli, jak bezpečně uhasit rozpálenou hořící pánev.

Akce se těšila velkému zájmu diváků, kterých dorazilo bezmála 1 500. Na závěr děti ocenily všechny účinkující velkým potleskem.

Autor: Ladislav Jílek