„Přestože naši žáci bydlí většinou na vesnici, ve škole k manuální řemeslné práci dosud moc příležitostí neměli. Rádi bychom pro ně připravili atraktivní programy, které je budou bavit a zároveň nenásilně rozvinou jejich zručnost a polytechnické myšlení,“ vysvětlil ředitel školy Petr Lukáš. Ze 40tisícového grantu od Nadace ČEZ pořídila škola hlavně vybavení, s pracemi a nářadím pomohli rodiče, pracovníci a přátelé školy.

Kromě pravidelné školní výuky budou nové dílny sloužit také kroužkům, které chce škola založit. Jeden by se měl zaměřit na modelářství, druhý na polytechnickou tvořivost.

Dílny by měli využívat také učitelé například při výrobě pomůcek, kulis a dalších potřeb pro školní i mimoškolní akce. „Samozřejmě počítáme s tím, že do všeho zapojíme i děti, a jsme si jisti, že jim to přinese poznání, zkušenosti a užitek,“ dodal ředitel školy.

Skupina ČEZ spolupracuje se školou mimo jiné díky blízkosti přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. „Například vloni jsme pro školáky připravili v elektrárně netradiční soutěžní oslavu Světového dne vody.

Do budoucna bychom rádi podpořili druhou etapu budování dílen a také muzikantské aktivity, kterými je škola proslulá v celém regionu,“ řekl šéf elektrárny Dlouhé stráně Vítězslav Chmelař.

Vladislav Sobol