Z historie obce

Obec Velké Losiny u Šumperka s 2600 obyvateli najdeme v údolí říčky Losinky. První zmínka o obci je z roku 1296 s názvem Ulrici villa (Oldřichova Ves), jeho německým ekvivalentem je název Groß Ullersdorf. Ve druhé polovině 15. století patřila ves Žerotínům. Jan mladší ze Žerotína zde vybudoval renesanční zámek dokončený roku 1589, rozšířil lázně, postavil papírnu (první známý filigrán z roku 1596); vystavěl renesanční luteránský kostel a vedle školu.

Po třicetileté válce přestože Žerotínové stáli na protihabsburské straně, o majetek nepřišli, přestože ke katolictví nepřestoupili. Ke katolictví přestoupil až Přemek II. ze Žerotína.

Po smrti Přemka III. v roce 1678 povolala poručnice jeho synů, hraběnka Galle, do Losin inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu; tím začaly smutně proslulé čarodějnické procesy, které si na losinském panství vyžádaly 56 obětí. Zastaveny byly až Janem Jáchymem ze Žerotína poté, co v roce 1689 dosáhl plnoletosti.

Jan Ludvík při losinském kostele postavil rodinnou hrobku a rozšířil zámeckou kapli (fresky J. K. Handkeho), kolem zámku vybudoval francouzský park. V roce 1802 prodal Ludvík Antonín Lichtenštejnům.

V 19. století vznikly v obci tkalcovna lnu, strojírna a pivovar. V roce 1913 bylo postaveno nové sanatorium. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva.

Kulturní památky

Zámek Velké Losiny s areálem

- trojkřídlá renesanční stavba z let 1580-1589 na místě původní tvrze, její zdivo z doby před rokem 1412 zůstalo zachováno ve východním křídle zámku, zámecká kaple byla přestavěna v letech 1742-1744. V areálu se zachovalo renesanční psaníčkové sgrafito, původní okna zámku lemuje rostlinný dekor, dochováno též sgrafito figurální z roku 1589. Nízký zámek je starší, a empírové křídlo, stavba z 2. poloviny 17. století, tzv. mateřská škola z 1. poloviny 18. století, skleník z 2. poloviny 19. stoletíí, zahradní domek, samostatně stojící pískovcové skulptury z 30. let 18. století.

Zámecký park
- přírodní o rozloze 15,41 ha, založený 1580-1589

 Ruční papírna
- komplex budov čp. 9 z roku, barokní konstrukce a krovy ze 17. století. Jediná ruční papírna ve střední Evropě doposud v provozu.

 Farní kostel sv. Jana Křtitele 
- pozdně renesanční jednolodní kostel z let 1599–1603, s pozdně gotickou věží, kaple přistavěna 1725

Kaple sv. Kříže (v areálu lázní)
- drobná barokní stavba z roku 1715.

 Bývalá žerotínská sýpka
- monumentální barokní hospodářská budova z poloviny 18. století.

 Boží muka (v zahradě na tř. Rudé armády)
- sloupková boží muka z roku 1700

Lenka Hoffmannová