Na výsadbu obci přispěla 99 tisíc korun Nadace ČEZ, další část nákladů zafinancovala obec ze svého rozpočtu a přispěl také Olomoucký kraj.

Odborná firma vysadila podél silnice 33 sazenic hlohu obecného a 28 sazenic střemchy obecné zakrslé.

„Stromy jsme vybírali ve spolupráci se zahradníky, aby byly vhodné do našich klimatických i prostorových podmínek. Těším se, že budou nejen přirozenou zelenou bariérou, ale že zároveň dojde ke zlepšení vsakování srážkové vody a jejího zadržování v krajině,“ řekla místostarostka Pavla Dudková, která na slavnostní zahájení výsadby pozvala i malé školáky. „Těší mě, že viděli, kolik je za takovou výsadbou práce. Myslím, že to pro ně byla velmi praktická ukázka hned několika školních předmětů v praxi,“ dodala místostarostka.

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu více než 115 000 stromů a dalších dřevin za více než 70 milionů korun.

„Obě čísla opět narůstají, neboť právě probíhá podzimní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i hasiči nebo další spolky, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun. V přijatých žádostech stále převažují aleje a stromořadí, čím dál častěji se ovšem objevují i další nápady,“ podotkla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Pivovar Holba letos vysadil v Jeseníkách 400 mladých smrčků.
Pivovar Holba vysadil 400 smrčků. Budou v Jeseníkách růst dalších 350 let

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz